Van der Maar Landbouwmechanisatie verkooppartner Van Hees Machinery

Afgelopen jaar zijn wij als Van der Maar Landbouwmechanisatie grensverleggend te werk gegaan. Zowel wat uitbreiding van de eigen organisatie en werkgebied betreft, als ten aanzien van de verkoop van machines en producten en het verschaffen van technische service.
Zowel in Hornhuizen als Oldenzijl hebben we inmiddels een aantal vooraanstaande merken in ons pakker, waaronder het Grimme Premium Partnerschap en het Amazone High-Line dealerschap.

Door het jarenlange dealer schap van VHM Machinery in onze vestiging te Oldenzijl, hebben wij VHM Machinery leren kennen als een jong, trots en vernieuwend bedrijf en vooral een betrouwbare partij die denkt in oneindige mogelijkheden. In onze gezamenlijke missies hebben wij elkaar goed kunnen vinden. Wij willen het vertrouwen in elkaar daarom een meer structurele vorm geven, door middel van een exclusief partnerschap tussen VHM Machinery en Van der Maar voor Noord-Nederland. Per heden wordt vanuit Hornhuizen en Oldenzijl heel Groningen en een gedeelte van Friesland (tot de grens Holwerd/Dokkum), door Van der Maar voorzien in de verkoop en service ten aanzien van de hoogwaardige VHM-producten.

Deze exclusiviteit houdt aan de andere kant in dat wij het dealerschap van Mechatec-machines beëindigen. Dit hebben wij in goed overleg met Mechatec besproken. Voor ons beiden staat u als gebruiker van de machine centraal en daarom blijven wij ons gezamenlijk inzetten om u, nu en in de toekomst, voor service in de breedste zin van dienst te zijn. We hebben onze klanten hiervan reeds per brief op de hoogte gebracht.

We hebben vetrouwen in een prettige samenwerking met VHM Machinery en zullen samen werken aan een oranje wereld!